Makina ve Enerji Kaynakları

• Sanayi Kullanımlı Tüm Makina ve Ekipmanların Değerlemesi
• Çimento Tesisleri
• Rafineriler
• Gemiler
• Tersaneler
• Araç Filoları
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Değerlemesi
• RES Tesisleri
• HES Tesisleri