Yönetmelik Değişikliği

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 14.08.2012 tarih 28384 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete