Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetleri


 Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 27 Temmuz 2012 tarihli 28366 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Resmi Gazete