Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos 2012 tarih 283386 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazete