Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03.07.2017 tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı

Kaynak