BİR RAPORUN DEĞERLEME RAPORU OLARAK KABUL EDİLME ŞARTLARI

Tecrübe şartını gösterir raporlarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

    * Makine değerleme raporları, makinelerin bir gayrimenkulün bütünleyici parçası veya eklentisi niteliğinde olması durumunda ve bu hususun raporda açıkça belirtilmesi kaydıyla değerleme raporu olarak kabul edilir.
    * Değer tespiti içermesi kaydıyla yatırım projeleri teknik değerlendirme raporları değerleme raporu örneği olarak kabul edilir.
    * Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hak ediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmez.
    * İbraz edilen raporlarda adayın ad- soyadı ve imzasının açıkça yer alması zorunludur.